Den nye K.B. Hallen er formgivet efter tre grundprincipper: Buen, gavlen og skiven. Buen er det store samlende tag, som genskaber det ikoniske udtryk og giver sammenhæng med de bagvedliggende haller. Gavlen er den nye gavl ud mod Peter Bangs Vej, der i modsætning til den gamle hal bliver i glas med kig til hallens indre liv, der kan spejle sig i nærmiljøet.

Selve hallen vil kunne skræddersys det enkelt arrangement, ligesom det moderne design og konstruktionen vil sikre en god oplevelse for de mange gæster.